Gebedsgenezing online dating watch murray vs djokovic online dating

Misschien hebben de dieren in de hof van Eden toegekeken, wat God nu aan het doen was.God creëerde echter zelf een perfecte partner voor Adam.Dat is geen goede basis en dat zal ook op termijn geen stand houden.We hebben helaas dit heel vaak gezien, men deed in de verkeringstijd feitelijk maar alsof en…God was feitelijk zelf de eerste die het huwelijk sloot van het eerste mensenpaar.Er was geen trouwambtenaar, God was de trouwambtenaar, er waren geen getuigen dan God alleen.Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad.Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in.

gebedsgenezing online dating-66

Toch had God met het huwelijk een veel hoger doel, dan alleen maar elkaar gezelschap te geven, dus om alleen de eenzaamheid op te lossen.Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan.De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ We zijn er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken.

Leave a Reply